Het Wijkleercentrum Avenhorn

Jaarvergaderingen seniorenbonden Koggenland 2019 

Het Wijkleercentrum Avenhorn ,wat is dat?

Het is een voortgezette opleiding in Koggenland. Hier worden studenten opgeleid naar werk in zorg en welzijn. Door middel van theorie én praktijk-leren wordt aandacht besteed aan praktische ondersteuning bij het dagelijks leven voor o.a. oudere thuiswonende burgers. 

Hoe werkt het?
Het Wijkleercentrum is er op gericht om hulp aan mensen in de
wijk te bieden. De studenten van het ROC Horizon College willen
praktische ervaring op doen. Onder deskundige begeleiding zijn zij u graag van dienst bij alle mogelijke activiteiten thuis of in de buurt.

Wie komen in aanmerking?
De studenten van het Wijkleercentrum Avenhorn bieden alle
inwoners van de gemeente Koggenland, een helpende hand.
Zij zijn er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.
U heeft hiervoor geen indicatie nodig. De studenten kunnen in veel situaties het leven van u en uw naasten net even makkelijker en leuker maken. 

Wat kunnen wij onder meer voor u doen?
Bij het Wijkleercentrum mag u zelf zeggen waar u ondersteuning bij nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gezelligheid: wandelen, koffie drinken, krant voorlezen, samen boodschappen doen of een spelletje doen.
 • Huisdieren: verzorgen, uitlaten, eten geven, kooi of kattenbak verschonen
 • Huishoudelijk: boodschappen opbergen, bed (mee) verschonen of opmaken, afwasmachine uitruimen, afwassen, planten verzorgen
 • Maaltijden: panklaar maken, koken, tafel dekken en afruimen, begeleiden met de maaltijd samen eten. 

Wij zijn op zoek naar elkaar!

De studenten zoeken plaatsen voor werk/leerervaring.
Wilt u of kent u een gezin, echtpaar of alleenstaande in de wijk die
geholpen is met wat extra aandacht, warmte en/of wat handen?
Laat het ons weten! Wij gaan dan samen kijken hoe het
Wijkleercentrum Avenhorn daar invulling aan kan geven. 

Wilt u hulp of meer informatie? (zie ook de folders)

Loop even binnen, bel of mail naar Claudia Heerens, de projectleider.
Adres: Buitenroede 2B (voormalige Emcart pand) in Avenhorn.
E-mail M.L.Heerens@horizoncollege.nl of mobiel 06-4684 3713

Cliëntondersteuning

Alle Nederlanders, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goed en passend aanbod door een onafhankelijke deskundige, de cliëntondersteuner. Het gaat hierbij om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Cliëntondersteuning is gratis en er is geen verwijzing voor nodig.

Cliëntondersteuners kunnen het keukentafelgesprek samen met je voorbereiden én eventueel daarbij aanwezig zijn. Ook helpen zij met het maken van bezwaar als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

Wenst u gebruik te maken van de diensten van de cliëntondersteuner dan belt of mailt u rechtstreeks naar de organisatie van uw voorkeur (zie folder) of de website www.zorgdragers.com of neem dan contact op met het Zorgteam Koggenland via telefoonnummer (0229) 54 83 70 of mail naar zorgteam@koggenland.nl.

Huishoudelijke hulp toelage (HHT)

Er zijn drie mogelijkheden om van de HHT-toelage – kosten € 5, – per uur -gebruik te mogen maken. Het betreft 36 uur per jaar. Verdeling van deze uren naar eigen inzicht.

 1. Steun voor Mantelzorgers

           Mantelzorgers kunnen dankzij de HHT extra steun aanvragen voor
           huishoudelijke hulp. De regeling is bedoeld om mantelzorgers extra tijd
           te bieden voor activiteiten waar ze anders niet aan toe komen.
           De huishoudelijke hulp kan bij de mantelzorger thuis worden ingezet of bij
           degene die de mantelzorg ontvangt. (Mantelzorger bent u als u
           minimaal drie mnd. acht uur per week zorg aan een naaste is verleend.)

 1. Na een herindicatie geen of minder uren huishoudelijke ondersteuning
             krijgen. De missende uren kunnen tijdelijk opgevangen worden.
 1. Ter voorbereiding op het volledig inzetten van particuliere hulp. Een
            inwoner blijkt via de Wmo/gemeente niet in aanmerking te komen voor
            huishoudelijke ondersteuning.

Meer weten?

Neem dan contact op met het Zorgteam Koggenland via telefoonnummer (0229) 54 83 70 of mail naar zorgteam@koggenland.nl.

Koggenland een dementievriendelijke gemeente? 

Met de veroudering van de Nederlandse bevolking neemt ook het aantal mensen met dementie toe.
In 2010 is de Dementie Monitor ontwikkeld. Iedere drie jaar worden 17 gemeenten in Noord- Holland uitgebreid getoetst op zes onderdelen. Dit wordt uitgevoerd door een delegatie in opdracht van Alzheimer Stichting Nederland, afdeling West- Friesland. In 2016 stond Koggenland op de tweede plaats met goede zorg en aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Sindsdien blijven we werken aan optimale dienstverlening.

Wat is er dit jaar aan extra aandacht ? 

 • • Op 4 februari is in De Brink in Obdam lotgenoten van mensen met dementie van start gegaan. Iedere eerste maandag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur komen onder deskundige begeleiding de groep lotgenoten/mantelzorgers bijeen om ervaringen te delen. De bijeenkomsten zijn gratis. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers en twee gespreksleiders. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij Jacqueline Aal- Hassert, via (0226) 45 16 42 of j.aal@quicknet.nl
 • •Het merendeel van de medewerkers van de gemeente is of wordt nu
    getraind in het herkennen van én omgaan met dementie.
    Dit gaat met ‘de goed-methode’. (Zie A-5 informatiekaart)
    Geruststellen. Oogcontact. Even meedenken. Dank je wel.
 • • Op 8 april wordt in het gemeentehuis voor alle inwoners een informatieve
    bijeenkomst georganiseerd: Het Alzheimercafé.
    Het thema van deze middag:

 ‘Wat biedt de gemeente mij zodat ik langer thuis kan wonen?
 Deze middag is gratis. Koffie en thee staan om 14:30 klaar.
 Het programma begint om 15:00 uur.

•In mei volgt er een training met een theatervoorstelling voor de vrijwilligers van onze gemeente.

 • •We hebben de toezegging dat we op 19 september het predicaat dementievriendelijke gemeente uitgereikt krijgen.

Vragen of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met het Zorgteam Koggenland via telefoonnummer (0229) 54 83 70 of mail naar zorgteam@koggenland.nl

Print Friendly, PDF & Email