Kom Bij Ons

      Jaargang 2023 –  02                                                                                                                                                        

Overzicht van deze Nieuwsbrief

  • Wat komt
  • Toelichting uittreden van KBO NH uit de Unie KBO PCOB
  • Alzheimer Café Hoorn
  •  

Beste Leden,

 Hier weer de tweede nieuwsbrief van dit jaar

Wat komt
Het Internationaal Klompenmuseum uit Eelde (dr.)
Wanneer : 14 Maart
Waar : De Mantel
Hoe laat : 14:00 uur 

Voor heel veel mensen is de klomp een bekend begrip, vooral de gele klomp met de drie (3) kruisjes van Amsterdam. De presentatie wordt dan ook vaak als een stukje nostalgie ervaren, omdat men er zelf op loopt of heeft gelopen. Klompen hebben echter ook waarde als werk- en kunstobject. Tijdens de presentatie maakt u kennis met klompen (houten schoeisel) in allerlei variaties van over de hele wereld.

De presentatie “Lopen op hout” heeft als onderwerpen:
– het Internationaal Klompenmuseum te Eelde
– de gebroeders Wietzes (de laatste klompenmakers in Eelde)
– de grote collectie en diversiteit aan klompen
– het ontstaan en geschiedenis van de klomp
– het dagelijks gebruik van de klomp
– de klomp als volkskunst
– klompen met een verhaal
– gezegden met het woord ‘klomp’

Klompen hebben meestal geen karakteristiek met de omgeving waar de klompenmaker woont of woonde. Wel heeft iedere klompenmaker zijn eigen specifieke model en decoratie. Kenners kunnen hieraan herkennen wie de klompen gemaakt heeft. Klompen zijn ook vaak aangepast aan het beroep van de drager.

Klompen (houten schoeisel) als kunstobject maken een belangrijk deel uit van de collecties in het Internationaal Klompenmuseum. In 2009 is er een collectie Frans houten schoeisel toegevoegd aan de collecties. Dit zijn stuk voor stuk ware kunstvoorwerpen. Tijdens de lezing krijgt u hiervan diverse beelden te zien.

De lezing wordt visueel gemaakt met meer dan 70 dia’s. In de pauze en na afloop kunt u desgewenst een boek over klompen en/of klompensouvenirs kopen.


Toelichting uittreden van KBO NH uit de Unie KBO PCOB 

Toelichting uittreden van KBO NH uit de Unie KBO PCOB
Al sinds 2020 is men binnen het bestuur van KBO NH tot de conclusie gekomen dat
er geen vertrouwen meer is op een voor KBO NH acceptabele oplossing te komen
met betrekking tot de verschillen van inzicht. De geringe invloed van de provinciale
KBO op de landelijke organisatie en de geringe transparantie mbt begrotingsposten
zijn debet aan dit besluit. De besteding van onze jaarbijdrage aan de Unie van
€ 265.000,- kon niet worden getoetst op doelmatigheid en efficiëntie. Bij uitgebreide
navraag kon en / of wilde men geen antwoord geven.
Ook bij het personeelsbeleid en de daarmee samenhangende kosten worden
vraagtekens gezet. Van sommige werknemers werd hun eigen bedrijfje ingehuurd
voor projecten hetgeen het nog minder transparant maakt. Voor dergelijke projecten
is een bedrag van € 795.000,- begroot. Er was geen duidelijke uitleg/verantwoording
van de resultaten?.
Verder werd in de begroting gerekend met een groei van het ledenaantal met jaarlijks
10%, met hieraan een uitgavenpatroon gekoppeld. Realiteit is dat het ledenaantal al
jaren daalt. De begroting 2021 is door KBO NH afgekeurd. De begroting 2022 gaf
een tekort te zien van een half miljoen. Ook door KBO NH afgekeurd.
Verder zou de contributie van KBO worden geharmoniseerd met de contributie
PCOB. Dit zou voor de KBO leden een fikse contributie verhoging betekenen.
In de tijd zijn meerdere landelijke bestuurders en ook de directeur opgestapt.
Bovenstaande heeft uiteindelijk, na enige vertraging door de corona, geleid tot de
voorgenomen opzegging van deelname aan de Unie KBO per 1-1-2023. Dit
voornemen is in de ALV van KBO NH op 16 december 2021 met een grote
meerderheid van stemmen aangenomen. De definitieve opzegging diende nu voor 1
juli 2022 te worden ingediend. Dat is ook tijdig gebeurd.
Ook binnen de Regio Oostelijk West-Friesland is de voorgenomen uittreding
uitgebreid besproken in aanwezigheid van de nieuwe voorzitter KBO NH, Anton van
Riel. Er was een grote meerderheid voor uittreding.
Opgemerkt moet nog worden dat het bestuur van KBO NH er wel alles aan heeft
gedaan om de opzegging te voorkomen. We hebben gehoopt om tot een compromis
en een meer werkbare situatie te komen, dat is helaas niet gelukt.
Samen met anderen sta je sterker in de belangbehartiging, zeker richting Den Haag.
De landelijke organisatie bleek echter niet bereid om aan de wensen/eisen van KBO
NH tegemoet te komen.
Gevolgen:
De gevolgen voor de leden zijn relatief beperkt. Er moet nog wel een verdere
invulling van zaken komen.
Met de vrijgevallen bijdrage Unie zullen we als KBO NH zelfstandig meerdere dingen
moeten gaan doen.
Korte termijn:
1. Op het kantoor in Haarlem is een extra secretaresse benoemd
2. Per kwartaal in 2022 wordt al een eigen blad (NESTOR) uitgegeven. Vanaf
     2023 wordt dit een maandelijkse uitgave
3. Er worden eigen activiteiten opgepakt, o.a. de juridische vragenlijn etc.
    Lange termijn:
1. De verschillende ledenvoordelen blijven wel bestaan, zoals voor de
    zorgverzekering Zilveren Kruis, energie etc. Een zorgverzekering via Univé is
    nu ook mogelijk
2. De website KBO NH is geheel vernieuwd.
3. De belastingadviseurs en de vrijwillige ouderenadviseurs blijven actief. De
    service wordt uitgebreid met de juridisch hulplijn
4. Het magazine KBO PCOB voor onze provincie is per 1 januari 2023 vervallen.
    Er komt een eigen uitgave van de NESTOR, samen met de al eerder
    uitgetreden provincies
5. De belangenbehartiging zal steeds meer regionaal en provinciaal zijn.
    Samenwerking zal worden gezocht op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg
6. Voor de landelijke belangenbehartiging zijn we verbonden met KBO Brabant.
    Brabant was al eerder uit de Unie gestapt. De provinciale bonden van
    Gelderland, Limburg en Overijssel zijn inmiddels ook uit de Unie gestapt.
    Samen vormen we nu de grootste seniorenvereniging van Nederland.
7. Er is een nieuw ledenadministratiesysteem ontwikkeld, gebaseerd op LEAweb
    van Brabant. Dit systeem werkt inmiddels naar behoren.
    KBO NH verwacht dat in 2022 de ontvlechting soepel kan worden begeleid en dat de
    uittreding miv 2023 geruisloos kan verlopen.
 
Th. Koenis, voorzitter Regio OWfr
Hoogkarspel, 3 februari 2023

 

Alzheimer Café Hoorn

Hoge Hop
Roerdomp 2
1628 AW Hoorn

Hoe zorg ik ervoor dat mijn dagindeling zinvol blijft?

Woensdagavond 15 maart bent u van harte welkom in het Alzheimer Café Hoorn. Het thema van deze avond is: Hoe zorg ik ervoor dat mijn dagindeling zinvol blijft?

De volgende onderwerpen komen aan bod.

  • Welk aanbod is er?
  • Dagbesteding / dagbehandeling? DementTalent?
  • Individuele thuisbegeleiding?
  • Verbinding met de maatschappij. Hoe?

Locatie en tijd

Het Café wordt gehouden in de Hoge Hop, Roerdomp 2 in Hoorn.

Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. De toegang is gratis en de koffie staat klaar! 

Bij verkoudheidsklachten vragen we u thuis te blijven. 

 

Nog even en we hebben een Jubileum feest
Maar daar verklappen we nog niets over
U krijgt een uitnodiging in uw brievenbus
Een ding weet ik wel het wordt geweldig

Na uw uitnodiging willen we wel weten wie er komen
dus aanmelden is verplicht zo dat we niet voor verassingen komen te staan
en het aantal gasten kunnen doorgeven
Hoe u dit kunt doen wordt op de uitnodiging vermeld

Tot zover deze nieuwsbrief

Ger Floris

Print Friendly, PDF & Email