Doelstelling

Samenwerking in een groter geheel
KBO Spierdijk is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.
KBO Spierdijk maakt deel uit van KBO Noord-Holland.
Op zijn beurt is KBO Noord-Holland
één van de twaalf provinciale KBO’s.

Doelgroep
KBO Spierdijk wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder uit de kern Spierdijk,
dus ook voor niet leden.

Missie
KBO Spierdijk komt op voor alle senioren in Spierdijk,

stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren
hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving..
Motto
Samen actief en inspirerend voor alle senioren.

Print Friendly, PDF & Email